پروژه ها

سقف کشسان سرویس بهداشتی

سقف کشسان حمام

سقف کشسان چاپی

نورپردازی سقف سینما - تنکابن

نورپردازی سقف سینما - کردان

سقف کشسان چاپی

نورپردازی سقف سینما- کردان

سقف کشسان سفید ساده

سقف کشسان سفید ساده

نورپردازی سقف استخر با فیبر نوری

نورپردازی سقف جکوزی

نورپردازی سقف استخر

سقف کشسان چاپی

نورپردازی سقف کشسان با فیبر نوری

اجرا کشسان چاپی (آناتومی)

دیوار کشسان چاپی

دیوار کشسان چاپی

سقف کشسان چاپی

نورپردازی سقف کشسان با فیبر نوری

سقف کشسان چاپی

اجرا سقف کشسان چاپی

سقف کشسان چاپی

سقف کشسان چاپی

نورپردازی سقف اشپزخانه

نورپردازی سقف سینما

نورپردازی استخر سرپوشیده با سقف کشسان و فیبرنوری

نورپردازی سقف استخر

اجرای سقف کشسان

نورپردازی کف و دور استخر

نورپردازی سقف کشسان سینما با فیبر نوری

سقف کشسان چاپی

فیبر نوی

فیبرنوری

نوربردازی فیبر نوری

سقف کشسان همراه فیبر نوری

سقف کشسان همراه فیبر نوری

سقف کشسان بهمراه فیبر نوری

سقف کشسان بهمراه فیبر نوری

سقف کشسان بهمراه فیبر نوری

سقف کشسان بهمراه فیبر نوری

سقف کشسان بهمراه فیبر نوری

سقف کشسان همراه فیبر نوری

سقف کشسان بهمراه فیبر نوری

سقف کشسان همراه فیبر نوری

سقف کشسان فیبر نوری

لوستر فیبر نوری دست ساز

لوستر فیبر نوری دست ساز

اجرای سقف کشسان طرحدار

سقف کشسان طرحدار

سقف کشسان فیبر نوری اتاق کودک

سقف کشسان طرحدار

سقف کشسان طرحدار

اجرای سقف کشسان طرحدار

اجرای سقف کشسان طرحدار

اجرای فیبر نوری سقف لابی

اجرای فیبر نوری سقف لابی

فیبر نوری سقف کشسان استخر

اجرای سقف کشسان واقع در رویان شمال

اجرای سقف کشسان اسمان کهکشان

فیبر نوری سقف استخر

اجرای سقف کشسان اسمان کهکشان واقع در فرمانیه

نورپردازی

اجرای نورپردازي استخر

نورپردازی

نورپردازی سقف استخر

نورژردازی سقف واحد فیبر نوری و کریستال

سقف لابی با فیبر نوری و کریستال

سقف کشسان استخر

سقف کشسان استخر با فیبر نوری

نورژردازی کریستال zoomen مصر

نورژردازی کریستال

نورپردازی کف لابی فیبر نوری

نورپردازی کف لابی با فیبر نوری

سقف استخر فیبر نوری

سقف استخر فیبر

ورق flat

نورژردازی سقف استخر

پتینه ورق طلا

ورق طلا

پتینه ورق طلا

پتینه ورق طلا

سقف کشسان استخر با فیبر نوری

لوستر فیبر نوری با گوی کریستالی

نورپردازی با فیبر نوری سقف استخر

سقف واحد با فیبر نوری و کریستال

نورپردازي سقف لابي پاساژ هوم سنتر واقع در كيش

شرکت نفت واقع در کامرانیه

پروژه بام انرژی آرشیتکت آقای مهندس دلیری

لوستر فیبر نوری

نورپردازی آبنما فیبر نوری

سقف استخر فیبر نوری

8

اجرای فیبر نوری در کف آبنما واقع در روف گاردن

6

5

سقف استخر کشسان وفیبر نوری

نورپردازی سقف استخر

نور پردازي دور استخر وكف استخر با استفاده از فيبر نوري

نور پردازي دور استخر وكف استخر با فيبر نوري

نورپردازی با فیبر نوری سقف استخر آرشیتکت آقای مهندس نیکبخت

سقف استخر با فیبر نوری

التاکو

التاکو

رستوران شمشیری واقع در اندرزگو

التاکو

التاکو

eltaco

التاکو

eltaco

التاکو

التاکو

التاکو

پروژه آزادگان واقع در یاسر نیاوران

التاکو

eltaco

التاکو

التاکو لایت

التاکو

eltaco

التاکو

التاکو

التاکو

eltaco1

eltaco light

التاکو

التاکو

eltaco

پروژه 16

پروژه 15

پروژه 14

پروژه 13

پروژه 12

پروژه 11

پروژه 10

پروژه 9

پروژه 8

پروژه 7

فيبر نوري كف استخر در لواسان

پروژه 5

پروژه بيات واقع در فرمانيه ارشيتكت اقاي مهندس نيكبخت

پروژه 3

پروژه 2

پروژه 1
بازگشت به پروژه ها

© طراحی شبکیه